• 01
  • 02
  • 03

ตะแกรงตัวหนอน

ลวดตะแกรงตัวหนอน

ลวดตะแกรง ตาสี่เหลี่ยมจัตุรัส เส้นลวดมีลักษณะเหมือนตัวหนอน สามารถนำไปใช้งานในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป เหมาะสำหรับการป้องกันนกบินเข้าไปในอาคาร หรือโรงงานทางช่องระบายลม ซึ่งสามารถสร้างความเสียหายได้นอกจากนี้แล้วยังสามารถนำไปใช้งานในลักษณะอื่นๆได้อีก อาทิเช่น นำมารองรับแผ่นชนวน กันความร้อนใต้หลังคางานกั้นรั้วโรงงาน รั้วบ้าน รั้วสวนสาธารณะ รั้วสนามกีฬา เป็นต้น ขนาดแผ่น ตามสั่ง สูงสุด 4x4 เมตรความหนาของลวดเริ่มตั้งแต่ 2.22.83.23.84 มม. ช่องตาตะแกรง 4 หุน 5 หุน 6 หุน 1 นิ้ว 1 นิ้วครึ่ง 2 นิ้ว 2 นิ้วครึ่ง

ลวดตะแกรง ตาสี่เหลี่ยมจัตุรัส เส้นลวดมีลักษณะเหมือนตัวหนอน สามารถนำไปใช้งานในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป เหมาะสำหรับการป้องกันนกบินเข้าไปในอาคารหรือโรงงานทางช่องระบายลมซึ่งสามารถทำความเสียหายได้นอกจากนี้แล้วยังสามารถนำไปใช้งานในลักษณะอื่นๆได้อีก อาทิ นำมารองรับแผ่นชนวนกันความร้อนใต้หลังคา งานกั้นรั้วโรงงาน รั้วบ้าน รั้วสวนสาธารณะ รั้วสนามกีฬา เป็นต้น

ตารางขนาดลวดตะแกรงตัวหนอน (WIRE NETTING)

เบอร์ 8

เบอร์ 9

เบอร์ 10

เบอร์ 11

เบอร์ 12

เบอร์ 13

เบอร์ 14

4.0 มม.

3.6 มม.

3.2 มม.

3.0 มม.

2.6 มม.

2.3 มม.

2.0 มม.

 

 

1/2" 

1/2" 

1/2" 

1/2" 

1/2" 

 

 

1"

1"

1"

1"

1"

1 1/2"

1 1/2"

1 1/2"

1 1/2"

1 1/2"

1 1/2"

1 1/2"

2" 

2" 

2" 

2" 

2" 

2" 

2" 

2 1/2"

2 1/2"

2 1/2"

2 1/2"

2 1/2"

2 1/2"

2 1/2"

3"

3"

3"

3"

 

 

 

*ผลิตหน้ากว้างสูงสุดที่ 2.50 เมตร*

© 2017 D.D material Co.,Ltd. All Rights Reserved.