ตะแกรงเหล็กฉีก

     ตะแกรงเหล็กฉีก ผลิตจากเหล็ก สแตนเลส หรืออลูมิเนียมที่เป็นแผ่นเรียบ นำมาเจาะแล้วฉีกถ่างออกเป็นลักษณะตาข่ายรูปข้าวหลามตัด มีความคงทนแข็งแรงมีราคาไม่แพงและใช้งานได้หลากหลาย เช่น ปูพื้นทางเดิน ตะแกรงระบายน้ำ ป้องกันนกเข้ามาทำรัง ทำรั้ว ฯลฯ 

     ตะแกรงเหล็กฉีก เหล็กยืด เป็นการนำเหล็กสแตนเลสหรืออลูมิเนียม แผ่นเรียบทำให้เป็นรูในลักษณะดึงออกและยืดเป็นรูปตาข่ายสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดหรือรูปรังผึ้งโดยมีจุดต่อของรู ยึดต่ออย่างแข็งแรงตลอดทั้งแผ่นสามารถนำมาใช้งานได้หลากหลายและกำลังเป็นที่นิยมในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภทในปัจจุบันเนื่องจากมีความคงทนแข็งแรง,ราคาถูกและใช้งานได้สารพัดประโยชน์ อาทิเช่น ปูพื้นทางเดิน,ตะแกรงระบายน้ำ,กันนก,ทำรั้วหรือตกแต่ง ฯลฯ โดยอาจแบ่งความเหมาะสมกับงาน

     ตะแกรงเหล็กฉีก ที่ผลิตจากสแตนเลสฉีก จะมีความคงทน แข็งแรงสูง ราคาถูก มีน้ำหนักเบาเมื่อเทียบกับตะแกรงแผ่นเรียบ เหมาะสำหรับปูพื้นทางเดินหรือปูพื้นถนนให้รถวิ่ง ทำตะแกรงระบายน้ำ ตะแกรงกันนก ทำราวกันตก ทำพื้นเทปูนในงานก่อสร้าง ทำพื้นลอยที่ไม่ต้องรับน้ำหนักมากนัก

     ตะแกรงเหล็กฉีก ที่ผลิตจากอลูมิเนียมฉีก โดดเด่นที่ความสวยงามและน้ำหนักเบา เหมาะสำหรับใช้งานตกแต่งทุกชนิด ทำบังตา ใช้กันนกในอาคารที่ต้องการความสวยงาม

© 2017 D.D material Co.,Ltd. All Rights Reserved.