เหล็กรูปพรรณ

//เหล็กรูปพรรณ

D.D. เหล็กรูปพรรณ

(Shape Steel)