ตาข่ายเหล็ก

//ตาข่ายเหล็ก

ตาข่ายเหล็ก ดี.ดี. Chain Link By D.D. Material

เหมาะสำหรับงาน

ตาข่ายเหล็ก ของเราออกแบบโดยไม่ทำให้รู้สึกทึบหรือบดบังทัศนียภาพในการมองเห็น โดยเฉพาะพื้นที่เก็บวัสดุอันตราย วัตถุไวไฟที่ต้องคอยระแวดระวังเป็นพิเศษ รวมถึงการใช้เป็นแนวรองรับ ป้องกันอันตราย งานก่อสร้าง อาคารสูง หรือคอนโดมิเนียม งานที่นำไปใช้ได้แก่

  • ล้อมรั้ว ตาข่ายเหล็ก
  • วางแนวที่ดิน
  • รั้วปศุสัตว์ ตาข่ายเหล็ก
  • กั้นแบ่งพื้นที่ใช้สอย
  • กันแนวเขต สงวนสิทธิ์ ตาข่ายเหล็ก

ตาข่ายเหล็ก

ทำไมต้องเลือกเรา

D.D. ตาข่ายเหล็ก ผลิตด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ นำเข้าจากยุโรปทำงานด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้า จึงไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยวัตถุดิบเกรดคุณภาพที่บริษัทเลือกใช้ทำให้ม้วนลวดตาข่ายเหล็ก
ตาข่ายเหล็ก ที่ผลิตได้มาตรฐานทั้งขนาดลวดและขนาดช่องตา แข็งแรง ทนทาน ตลอดม้วน สามารถถอดต่อม้วนตาม ความยาวลวดตาข่าย ที่ต้องการใช้งาน ผลิตหน้ากว้าง(ความสูง) สูงสุดที่ 3.00 เมตร
ตาข่ายเหล็ก

การใช้งาน D.D. ตาข่ายเหล็ก

การผลิต D.D. ลวดตาข่าย (Chain Link)

ตารางขนาดลวดตาข่าย CHAIN LINK

เบอร์ 8 เบอร์ 9 เบอร์ 10 เบอร์ 11 เบอร์ 12 เบอร์ 13 เบอร์ 14
4.0 มม. 3.6 มม. 3.2 มม. 3.0 มม. 2.6 มม. 2.3 มม. 2.0 มม.
1 1/4′′ 1 1/4′′ 1 1/4′′ 1 1/4′′ 1 1/4′′
1 1/2′′ 1 1/2′′ 1 1/2′′ 1 1/2′′ 1 1/2′′ 1 1/2′′ 1 1/2′′
1 3/4′′ 1 3/4′′ 1 3/4′′ 1 3/4′′ 1 3/4′′ 1 3/4′′ 1 3/4′′
2′′ 2′′ 2′′ 2′′ 2′′ 2′′ 2′′
2 1/4′′ 2 1/4′′ 2 1/4′′ 2 1/4′′ 2 1/4′′ 2 1/4′′ 2 1/4′′
2 1/2′′ 2 1/2′′ 2 1/2′′ 2 1/2′′ 2 1/2′′ 2 1/2′′ 2 1/2′′