ตะแกรงเหล็กฉีก

//ตะแกรงเหล็กฉีก

ตะแกรงเหล็กฉีก ดี.ดี. Expanded Metal By D.D. Material

เหมาะสำหรับงาน

ตะแกรงเหล็กฉีก(Expanded Metal) : คือแผ่นเหล็ก ที่มีคุณสมบัติเฉพาะ ดึงลายตามดีไซน์ โยงยึดเป็นรูตาข่ายไปตลอดแผ่น เหมือนนำเหล็กมาแกะลายเหล็กทั้งแผ่นจึงเป็นเหล็กเนื้อเดียวกันที่มีลายเหล็ก ตาข่ายเหล็ก และช่องรูเท่ากัน โปร่งตา ระบายความร้อน และถ่ายเทอากาศได้ดี แข็งแรง
ทนทาน ตลอดแผ่นสามารถนำมาใช้ในงานได้หลากหลาย และกำลังเป็นที่นิยมในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภทในปัจจุบัน เนื่องจากมีความคงทนแข็งแรง ราคาถูก และใช้งานได้สารพัดประโยชน์ อาทิเช่น ปูทางเดิน ปูพื้นถนนให้รถวิ่ง ตะแกรงระบายน้ำ ตะแกรงกันนก ทำราวกันตก ทำพื้นลอยที่ไม่ต้องรับน้ำหนักมาก ทำรั้ว หรือตกแต่งบ้าน อาคารสำนักงาน และโรงงานทั่วไป ฯลฯ

ข้อแนะนำในการติดตั้งตะแกรงเหล็กฉีก หรือตาข่ายเหล็ก
1. ลายของตะแกรงเหล็กฉีกควรเอียงไปในทิศทางเดียวกัน
2. ด้านปลายหรือด้านริมสุดของแผ่นตะแกรงเหล็กฉีกแผ่นสุดท้ายที่วางเป็นพื้นทาง
เดินทั้งสองด้าน ควรต้องวางอยู่บนโครงสร้างถาวรเพื่อความแข็งแรง
3. การต่อแผ่นตะแกรงสามารถทำได้ 2 ลักษณะ และผู้ติดตั้งสามารถวางเหล็กฉาก
หรือเหล็กไอบีมรองรับแผ่นตะแกรงตรงจุดต่อของแผ่น ซึ่งจะทำให้เกิดความปลอดภัย และแข็งแรงมากสุด
4. ด้วยลักษณะของแผ่นตะแกรงเหล็กฉีกที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ ดังนั้นในงานพื้นทาง
เดินบริเวณที่มีท่อตั้งอยู่ ผู้ติดตั้งสามารถตัดแผ่นตะแกรงเหล็กฉีกให้โค้งงอได้ตาม
รูปกลมของท่อ โดยใช้เหล็กแบนทำการปิดขอบระหว่างท่อและพื้นทางเดินบริเวณนั้น เพื่อให้เกิดความสวยงามมากขึ้น
5. การเชื่อมแผ่นตะแกรง หรือตาข่ายเหล็ก เข้ากับเหล็กโครงสร้าง ควรจะเว้นการเชื่อมห่างกันมากสุดไม่เกิน 4 รูตะแกรง และเพื่อเสริมความปลอดภัยต่อผู้ใช้มากขึ้น ควรเชื่อมรูตะแกรงทุกจุด การติดตั้งนอกจากวิธีการเชื่อม สามารถจะใช้น็อตยึดตะแกรงกับเหล็กโครงสร้างก็ได้

ตะแกรงเหล็กฉีก

การใช้งาน D.D. ตะแกรงเหล็กฉีก (Expanded Metal)

Gallery D.D. ตะแกรงเหล็กฉีก (Expanded Metal)