ไวร์เมช

//ไวร์เมช

ตะแกรงเหล็กไวร์เมช ดี.ดี. Wire Mesh By D.D. Material

เหมาะสำหรับงาน

  • ถนนคอนกรีต, ลานจอดรถ
  • พื้นบนดิน พื้นบนคาน พื้นสำเร็จรูป
  • ปูก่อนเทคอนกรีตทับหน้า แผ่นสำเร็จรูป
  • พื้นสำหรับงาน Post Tension
  • งานหลังคา Galvanized Wire Mesh
  • ผนังรับแรง กำแพงกันดิน ท่อคอนกรีต
  • พื้น ผนังสำเร็จรูป (Precast Concrete)
  • อื่นๆ สามารถตัดขึ้นรูปได้ง่าย เพื่อใช้ในการก่อสร้างเฉพาะอย่าง

ทำไมต้องเลือกเรา

1. เหล็กไวร์เมช ประหยัดมากกว่าเหล็กธรรมดา เนื่องจากมี Yield Strength สูงกว่าสองเท่า
2. เหล็กไวร์เมช ประหยัดเวลา แรงงาน ได้กว่า 80% ลดต้นทุนผู้ใช้เนื่องจากไม่ต้องเสียเศษเหล็ก
3. เหล็กไวร์เมช รวดเร็วทั้งการขนส่ง เคลื่อนย้าย จัดวาง เวลาไม่สูญเสียไปกับการผูกเหล็ก
4. เหล็กไวร์เมช คุณภาพสม่ำเสมอ จุดเชื่อมต่ออาร์คด้วยไฟฟ้าหลอมเป็นเนื้อเดียวกัน ระยะห่างของจุดตัดของ ลวดยืน และขวางเท่ากันทุกจุด ขนาดหน้ากว้างและความยาวแผงสั่งได้ตามความต้องการใช้งาน

ประหยัด | รวดเร็ว | คุณภาพสูงกว่าเหล็กเส้นธรรมดาทั่วไป

ขนาดของสินค้า   
ชนิดขนาดของลวดกว้างยาว
แผง4.0 – 12.0 มม.ไม่เกิน 3.50 เมตรไม่เกิน 10 เมตร
ม้วน4.0 มม.ไม่เกิน 3.50 เมตรไม่เกิน 50 เมตร
5.0 – 6.0 มม.ไม่เกิน 3.50 เมตรไม่เกิน 25 เมตร

ระยะทาบของ D.D. ตะแกรงเหล็กไวร์เมช WIRE MESH

วิธีที่ 1 ต้องมีระยะทาบของตะแกรงไวร์เมช ไม่น้อยกว่า 1 ช่องตะแกรง +5 ซม.
(เหมาะสำหรับตำแหน่งที่ลวดรับแรงเกินกว่าครึ่งหนึ่งของหน่วยแรงที่ยอมให้)

วิธีที่ 2 ระยะทาบไม่น้อยกว่า 5 ซม.
(เหมาะสำหรับตำแหน่งที่ลวดรับแรงไม่เกินกว่าครึ่งหนึ่งของหน่วยแรงที่ยอมให้)