Chain Link

Chain Link ลวดตาข่าย By D.D. Material

เหมาะสำหรับงาน

DD Chain Link ลวดตาข่าย ของเราออกแบบโดยไม่ทำให้รู้สึกทึบหรือบดบังทัศนียภาพในการมองเห็น โดยเฉพาะพื้นที่เก็บวัสดุอันตราย วัตถุไวไฟที่ต้องคอยระแวดระวังเป็นพิเศษ รวมถึงการใช้เป็นแนวรองรับ ป้องกันอันตราย งานก่อสร้าง อาคารสูง หรือคอนโดมิเนียม Chain Link งานที่นำไปใช้ได้แก่

  • ล้อมรั้ว
  • วางแนวที่ดิน
  • รั้วปศุสัตว์
  • กั้นแบ่งพื้นที่ใช้สอย
  • กันแนวเขต สงวนสิทธิ์

ทำไมต้องเลือกเรา

D.D. Chain Link เหล็กผลิตด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ นำเข้าจากยุโรปทำงานด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้า จึงไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยวัตถุดิบเกรดคุณภาพที่บริษัทเลือกใช้ทำให้ม้วน Chain Link ที่ผลิตได้มาตรฐานทั้งขนาด Chain Link และขนาดช่องตา แข็งแรง ทนทาน ตลอดม้วน สามารถถอดต่อม้วนตาม ความยาว ที่ต้องการใช้งาน ผลิตหน้ากว้าง(ความสูง) สูงสุดที่ 3.00 เมตร

Chain Link ลวดตาข่าย ผลิตด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ นำเข้าจากยุโรปทำงานด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้า จึงไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยวัตถุดิบเกรดคุณภาพที่บริษัทเลือกใช้ทำให้ม้วนตาข่าย ที่ผลิตได้มาตรฐานทั้งขนาดลวด และขนาดช่องตา แข็งแรง ทนทาน ตลอดม้วน สามารถถอดต่อม้วนตาม ความยาวที่ต้องการใช้งาน ผลิตหน้ากว้าง(ความสูง) สูงสุดที่ 3.00 เมตร

การใช้งาน D.D. Chain Link ลวดตาข่าย

การผลิต D.D. Chain Link ลวดตาข่าย

ตารางขนาดลวดตาข่าย Chain Link

เบอร์ 8 เบอร์ 9 เบอร์ 10 เบอร์ 11 เบอร์ 12 เบอร์ 13 เบอร์ 14
4.0 มม. 3.6 มม. 3.2 มม. 3.0 มม. 2.6 มม. 2.3 มม. 2.0 มม.
1 1/4′′ 1 1/4′′ 1 1/4′′ 1 1/4′′ 1 1/4′′
1 1/2′′ 1 1/2′′ 1 1/2′′ 1 1/2′′ 1 1/2′′ 1 1/2′′ 1 1/2′′
1 3/4′′ 1 3/4′′ 1 3/4′′ 1 3/4′′ 1 3/4′′ 1 3/4′′ 1 3/4′′
2′′ 2′′ 2′′ 2′′ 2′′ 2′′ 2′′
2 1/4′′ 2 1/4′′ 2 1/4′′ 2 1/4′′ 2 1/4′′ 2 1/4′′ 2 1/4′′
2 1/2′′ 2 1/2′′ 2 1/2′′ 2 1/2′′ 2 1/2′′ 2 1/2′′ 2 1/2′′

บริษัท ดี.ดี แมททีเรียล จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2549 ดำเนินงานด้านการบริหาร การตลาด และจำหน่ายวัสดุก่อสร้างให้กับบริษัทในเครือ และบริษัทผู้ผลิตชั้นนำที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ โดยเริ่มต้นจากการบุกเบิกตลาด ตะแกรงเหล็กเสริมคอนกรีตสำเร็จรูป Wire Mesh และ Chain Link แทนการผูกเหล็กเส้นด้วยลวดตามวิธีปฏิบัติเดิมจนเป็นที่รู้จัก และนิยมใช้กับทุกโครงการก่อสร้างในปัจจุบันเพราะสะดวก รวดเร็ว ประหยัดทั้งเวลา และแรงงาน เพื่อรองรับโครงการก่อสร้างที่เกิดขึ้นมากมายจากการขยายตัวของอุตสาหกรรม

บริษัท ดี.ดี แมท ทีเรียล จำกัด จึงก่อตั้ง บริษัท ดีดีเอ็ม สแตนดาร์ด จำกัด ขึ้นในปี 2555 เพื่อดำเนินงานด้านการผลิต Wire Mesh, Chain Link และตะแกรงตัวหนอน Wire Netting โดยบริษัท ดี.ดี แมททีเรียล จำกัด เป็นผู้ดำเนินงานด้านการตลาด ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนสำคัญกับทุกภาคส่วน

D.D. MATERIAL CO., LTD. คือ หนึ่งในศูนย์บริการเหล็กที่มีชื่อเสียง ซึ่งมีนโยบายการดำเนินธุรกิจแบบ GREAT SERVICE หรือการบริการลูกค้าดั่งคนสำคัญ โดยบริษัททำหน้าที่เป็นผู้ผลิต / แปรรูป และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก Wire Mesh และ Chain Link ทำให้บริษัทมีผลิตภัณฑ์เหล็ก ซึ่งมีความหลากหลายมากแห่งหนึ่งในประเทศไทย อีกทั้งบริษัทยังมีการบริการหลังการขายที่สมบูรณ์แบบ ในด้านการจัดส่งสินค้าที่สะดวกรวดเร็ว และตรงต่อเวลา รวมถึงการให้คำปรึกษา และแนะนำด้วยความยินดีทั้งหมดนี้ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างสูงสุด

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัท คือสามารถทำให้ลูกค้า “ ประหยัดงบ ลดแรงงาน ร่นระยะเวลา ” โดยที่ลูกค้าสามารถสั่งซื้อ Wire Mesh และ Chain Link ผลิตภัณฑ์เหล็ก ตามความต้องการ ในราคาที่สามารถตกลงกันได้ บริษัทมีการปรับปรุงขั้นตอนการผลิต และควบคุมคุณภาพอย่าง สม่ำเสมอ จนทำให้สินค้าส่วนใหญ่ของบริษัทได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม และบริษัทยังมุ่งมั่นต่อไปที่จะปรับปรุงระบบการทำงาน และประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า

บริษัท ดี.ดี. แมททีเรียล จำกัด มุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ Chain Link ที่เข้มงวด บริษัทเข้าใจความต้องการและ ความคาดหวังของลูกค้าอย่างถ่องแท้ และเป็นเหตุผลที่ทำให้บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานจาก สมอ. และ มอก.หลายรายการ

สำนักงาน มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นองค์กรชั้นนำด้านคุณภาพมาตรฐานของประเทศ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยมุ่งมั่นดำเนินงานด้านคุณภาพมาตรฐานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการ ผู้บริโภคและประเทศชาติโดยรวม เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค และความปลอดภัย พิทักษ์สิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงาน และพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

QUALITY CHAIN LINK  “ลวดตาข่าย” & “ตาข่ายเหล็ก”
วัตถุดิบ : ผลิตจากลวดเหล็กเคลือบสังกะสีชนิดจุ่มร้อน HOT-DIP GALVANIZED STEEL WIRE ZINC COSTING MIN 40 – 80 GAM เกรดคุณภาพจากโรงงานผู้ผลิตชั้นนำ ที่ได้รับรองเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี (มอก.71) และได้รับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 การผลิตลวดเหล็กเคลือบสังกะสี โดยมี CERTIFICATE รองรับทุกขนาดผลิต

ตะแกรงเหล็ก Wire Mesh ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) ดังนี้คือ
1. มอก.737 ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต
2. มอก.747 ลวดเหล็กกล้าดึงเย็นเสริมคอนกรีต
3. มอก.943 ลวดเหล็กกล้าข้ออ้อยดึงเย็นเสริมคอนกรีต

คุณสมบัติของเหล็กรีดเย็น และมาตรฐานการผลิต
1. Min. Tensile Strength (กำลังดึงประลัย) ft 6230 ksc.
2. Min. Yield Strength (กำลังคลากต่ำสุด) fy 5500 ksc.
3. Min. Working Strength(แรงดึงปลอดภัย) fs 2750 ksc.

Project Chain Link
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ห้างเซ็นทรัล หลายสาขา, สนามบินนานาชาติภูเก็ต, โรงไฟฟ้า ฯลฯ, สวนสัตว์เปิดเขาเขียว, สวนสัตว์สงขลา, โครงการรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล, รถไฟรางคู่ และอีกหลายโครงการไป ทำกั้นอาณาเขต ล้อมรั้ว ป้องกันสัตว์อันตราย ใช้งานเกษตร หรือ ล้อมพืช ใช้เป็นทำไม้เลื้อย ทำกรงนก กรงแมว กรงหมา กรงสัตว์ งานกันนก ใต้โครงหลังคา โรงงานอุตสาหกรรม สำหรับงานก่อสร้าง จะใช้เพื่องาน กันการแตกร้าวของผนังปูนฉาบ ในจุดเช่นบริเวณ ขอบวงกบประตู หน้าต่าง กำแพง แนวเดินท่อร้อยสายไฟ รอยต่อระหว่างคาน และผนัง งานตาข่ายที่ใช้รองรับแผ่นฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา สำหรับงานก่อสร้างตึกหรืออาคารต่างๆ โดยนำไปขึงระหว่างพนังกับคานก่อนงานฉาบ เพื่อลดการแตกร้าวของตัวอาคาร นำไปเป็นโครงสำหรับงานดัด ตกแต่งอื่นๆ รวมถึงทำเป็นรั่วกั้นพื้นที่ให้เป็นสัดเป็นส่วน

บริษัท ดี.ดี. แมททีเรียล จำกัด ผลิตและจัดจำหน่ายเหล็กหลากหลายประเภท เพื่อรองรับความต้องการที่ไม่เคยหยุดนิ่ง ขบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน คุณภาพเหล็กจากทางของเราเป็นที่ยอมรับและต้องการของตลาดเสมอมาตลอดระยะเวลามากกว่า 15 ปี เหล็กวัสดุก่อสร้างของเราประกอบด้วย
ลวดกรงไก่ (Galvanized Steel Wire)
ลวดหนาม (Barbed Wire)
ลวดผูกเหล็ก (Black Iron Wire)
เหล็กทับหลังสำเร็จรูป
รั้วตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป ชุบ กัลวาไนซ์ (Galvanized Wire Mesh Fence)

D.D. ลวดหนาม (BARBED WIRE)
ผลิตจากลวดเหล็กชุบสังกะสี Galvanized Steel Wire ขนาด 2.0 – 2.6 มม. มาตรฐานการผลิต Zn 99.995 Min Coating / 40 – 80 g/SQ.m. จากโรงงานผู้ผลิตที่ได้รับรองระบบ ISO และมอก.71 (ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี) โดยมี Certificate รองรับ จึงเชื่อมั่นได้ว่าวัตถุดิบที่นำมาผลิต มีคุณสมบัติในการป้องกันการเกิดสนิม ทนต่อการกัดกร่อน และมีอายุการใช้งานยาวนาน กระบวนการผลิตเป็นลวดหนาม ที่มีลักษณะเส้นลวดหลัก 2 เส้นพันเกลียวหนามแหลมคม 4 หนามที่ปลายหนามยาว 2 เซนติเมตร ในทุกระยะห่าง 3” ไปจนสุดปลายสาย

เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเส้นลวดตามขนาด ซึ่งมีตั้งแต่ขนาด 0.5 มิลลิเมตร ไปจนถึงขนาด 2 มิลลิเมตร มาเชื่อมให้ตามขนาดรูต่างๆตามการใช้งาน จากนั้นนำแผ่นตาข่ายไปผ่านกระบวนการชุบสังกะสีทั้งแบบชุบร้อน และชุบไฟ้ฟ้า หรือที่เราเรียกว่าชุบเย็น เพื่อปกป้องเหล็กภายในไม่ให้ขึ้นสนิม เพิ่มอายุการใช้งาน ลวดตาข่าย จะแบ่ง เป็น 2 กลุ่มหลักๆ คือ กลุ่มที่เป็น ไม่ชุบร้อน และ อีกกลุ่ม คือรุ่นชุบร้อน อีกรอบเพื่อป้องกันการเกิดสนิม จะทนทานต่อการกัดกร่อนได้ระดับนึง ทั่วไป ที่พูดถึงกันนั้น ชนิดนี้ ที่ผ่านกระบวนการผลิต แล้วนำไปชุบ ลักษณะการใช้งานทั่วไป ทำกั้นอาณาเขต ล้อมรั้ว ป้องกันสัตว์อันตราย ใช้งานเกษตร หรือ ล้อมพืช ใช้เป็นทำไม้เลื้อย ทำกรงนก กรงแมว กรงหมา กรงสัตว์ งานกันนก ใต้โครงหลังคา โรงงานอุตสาหกรรม สำหรับงานก่อสร้าง จะใช้เพื่องาน กันการแตกร้าวของผนังปูนฉาบ ในจุดเช่นบริเวณ ขอบวงกบประตู หน้าต่าง กำแพง แนวเดินท่อร้อยสายไฟ รอยต่อระหว่างคานและผนัง งานลวดตาข่ายที่ใช้รองรับแผ่นฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา สำหรับงานก่อสร้างตึกหรืออาคารต่างๆ โดยนำไปขึงระหว่างพนังกับคานก่อนงานฉาบ เพื่อลดการแตกร้าวของตัวอาคาร นำไปเป็นโครงสำหรับงานดัด ตกแต่งอื่นๆ รวมถึงทำเป็นรั่วกั้นพื้นที่ให้เป็นสัดเป็นส่วน