งานโรงพยาบาล

//งานโรงพยาบาล

งานก่อสร้างโรงพยาบาล

ไวร์เมชในงานก่อสร้างโรงพยาบาลชลประทาน
ไวร์เมชในงานก่อสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน