ตาข่ายเหล็ก ราคา

//ตาข่ายเหล็ก ราคา

Steel Mesh By D.D. Material ตาข่ายเหล็ก

เหมาะสำหรับงาน

ตะแกรงเหล็กฉีก(Expanded Metal) : คือแผ่นเหล็ก ที่มีคุณสมบัติเฉพาะ ดึงลายตามดีไซน์ โยงยึดเป็นรูลวดตาข่ายไปตลอดแผ่น เหมือนนำเหล็กมาแกะลายเหล็กทั้งแผ่นจึงเป็นเหล็กเนื้อเดียวกันที่มีลายตาข่ายเหล็ก และช่องรูเท่ากัน โปร่งตา ระบายความร้อน และถ่ายเทอากาศได้ดี แข็งแรง ทนทาน ตลอดแผ่นสามารถนำมาใช้ในงานได้หลากหลาย และกำลังเป็นที่นิยมในอุตสาหกรรมหลากหลาย ประเภทในปัจจุบัน

ข้อแนะนำในการติดตั้งตะแกรงเหล็กฉีก ตาข่ายเหล็ก
1. ลายของตะแกรงเหล็กฉีก ตาข่ายเหล็ก หรือควรเอียงไปในทิศทางเดียวกัน
2. ด้านปลายหรือด้านริมสุดของตาข่ายเหล็ก Steel Mesh หรือแผ่นตะแกรงเหล็กฉีกแผ่นสุดท้ายที่วางเป็นพื้นทางเดินทั้งสองด้าน
3. การต่อแผ่นตะแกรงเหล็กสามารถทำได้ 2 ลักษณะ
4. ด้วยลักษณะของแผ่นตะแกรงเหล็กฉีก ตาข่ายเหล็ก หรือลวดตาข่ายที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ ดังนั้นในงานพื้นทางเดินบริเวณที่มีท่อตั้งอยู่ ผู้ติดตั้งสามารถตัดแผ่นตะแกรงเหล็กฉีกให้โค้งงอได้ตามรูปกลมของท่อ
5. การเชื่อมแผ่นตะแกรงหรือตาข่ายเหล็ก ตระแกรงเหล็กเข้ากับเหล็กโครงสร้าง ควรจะเว้นการเชื่อมห่างกันมากสุดไม่เกิน 4 รูตะแกรง

ตะแกรงเหล็กฉีก

การใช้งาน D.D. STEEL MESH ตาข่ายเหล็ก

Gallery D.D. STEEL MESH ตาข่ายเหล็ก